July 18, 2024
Çukurova Teknokent
Europe/Istanbul timezone

Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Çukurova Araştırma ve İş Birliği Çalıştayı, Çukurova Bölgesi'ndeki araştırma ekosisteminin etkinliğini artırmayı, kurumlar ve araştırma altyapıları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalıştayda, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, ortak altyapıların kullanımı, yüksek katma değerli akademik çıktılar elde edilmesi ve katılımcı kurumların birbirlerini ve araştırma potansiyellerini tanımaları hedeflenmektedir. Etkinlik, 18 Temmuz 2024 tarihinde Çukurova Teknokent'te gerçekleşecektir.

Detaylı Bilgi: Çalıştayla ilgili bilgi almak için arges@cu.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Starts
Ends
Europe/Istanbul
Çukurova Teknokent
1/1-1 - Konferans Salonu