Managers

  • Ayfer Ayda Bindal Haközü

Bu kategori altındaki etkinlikler diğer kurumların e-posta, resmi yazı gibi çeşitli yöntemlerle üniversitemize ilettiği fakat üniversitemizin düzenleyicisi veya doğrudan katılımcısı olmadığı etkinliklerdir.
Bu etkinlikler sadece bu kategori içinden görüntülenebilir. Ana kategori veya başka kategori seçili iken bu etkinliklere erişilemez.

There are 88 events in the future. Show There are 88 events in the future. Hide

June 2023

May 2023

There are 1318 events in the past. Show There are 1318 events in the past. Hide